Aktualności

23 wrzesień 2015
AutoID
Firma DELTA TELKOM uzyskała w dniu 23 września 2015 roku certyfikat handlowy AutoID z zakresu automatyczna identyfikacja - kompetencje sprzedażowe. Certyfikat pokazuje iż firma DELTA TELKOM posiada wysokie kompetencje w handlu w dziedzinie IT.
więcej