Kontakt

Siedziba Spółki:

Delta-Telkom Sp.J.
ul. Ligocka 41A
44-105 Gliwice
KRS: 0000305831
NIP: 648-10-04-373
REGON: 272364145
Tel: 32 27 87 007
Fax: 32 27 10 538
biuro@deltatelkom.pl

Przedstawicielstwa handlowe

Kraków
Tel: 12 376 89 28

biuro@deltatelkom.pl
Warszawa
Tel: 22 207 26 78

biuro@deltatelkom.pl
Wrocław
Tel: 71 735 17 88

biuro@deltatelkom.pl