Referencje

Mosty-Łódź S.A.

(...) Konsultacje z Panem Leszkiem Musiołem, pozwoliły na wypracowanie optymalego dla naszej firmy rozwiązania, które zapewniło nam bezproblemową migrację w kierunki telefonii IP, z obecnej tradycyjnej telefonii.

(...) Rozwiązanie zastosowane przez firmę Delta-Telkom zaoszczędziło nam kosztów zakupu nowej centrali IP, gdyż upgrade spowodował, iż obecnie posiadamy najnowsze rozwiązanie na rynku w zakresie telefonii IP, zapewniające nam swobodną migrację w kierunku IP, zachowując obecną infrastrukturę teleinformatyczą.

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny
mgr inż. Wojciech Pater

zobacz referencje
City Car Gliwice

(...)Firma wykazała się dbałością o dotrzymanie ustalonych terminów, odpowiednią współpracą z naszym zespołem, a także dobrą organizacją pracy i kompetencją zespołu. System który zaproponowała i wdrożyła u nas firma DELTA-TELKOM, zgodnie z naszymi oczekiwaniami usprawnił w naszym salonie obsługę klienta, komunikację wewnątrz firmy i zapewnił komfort korzystania z jednego z najlepszych na rynku rozwiązań teleinformatycznych. Zważywszy na satysfakcję z nawiązanej współpracy z firmą DELTA-TELKOM, gotowi jesteśmy polecić ową firmę do tego typu zleceń.

Prezes Zarządu
Mirosław Miodoński

zobacz referencje
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach

(...) Doświadczona kadra cechująca się kreatywnością , zaangażowaniem i rzetelnością, potencjał techniczny i organizacyjny oraz zaplecze techniczne wposażone w specjalistyczne urządzenia do diagnostyki zapewniają wysoki poziom wykonania usług (...)
(...) Podsumowując, dotychczasowa współpraca z firmą DELTA-TELKOM pozwala nam zarekomendować tą firmę jako sprawdzonego, solidnego i wiarygodnego partnera w realizacji świadczenia usług w zakresie konserwacji central telefonicznych oraz stacjonarnych aparatów telefonicznych wraz z bieżącą naprawą tych urządzeń.


Dyrektor
mgr inż. Barbara Oborny

zobacz referencje
Grupa Kapitałowa FAMUR S.A.

(...) Na szczególne podkreślenie zasługuje sprawność organizacyjna, doświadczenie, wysoki poziom kwalifikacji pracowników, terminowość i wysoka jakość wykonywanych usług.(...)
(...) Mając na uwadze 5 letnią współpracę, możemy z pełnym przekonaniem polecić firmę DELTA-TELKOM jako profesjonalnego partnera w zakresie dostaw sprzętu, doradztwa oraz usług serwisu i konserwacji.


Prezes Zarządu
mgr inż. Waldemar Łaski

zobacz referencje
Gwarant Grupa Kapitałowa

(...)Wysoki profesjonalizm zespołów serwisowych, szybkość działania oraz wysoka kultura pracy pozwala nam rekomendować firmę DELTA-TELKOM jako solidnego , godnego zaufania partnera w realizacji dużych przedsięwzięć telekomunikacyjnych w zakresie dostaw sprzętu jak i serwisu, konserwacji oraz opieki posprzedażnej.

Administrator, Programista
Działu obsługi informatycznej
Arkadiusz Karaś

zobacz referencje
Provimi Polska Tworóg Sp. z o.o.

(...)Wszystkie prace zostały wykonane terminowo z wielką troską o ich bezbłędną i szybką realizację. Firma DELTA-TELKOM dysponuje odpowiednim potencjałem ludzkim, zapleczem technicznym do realizacji tego typu zadań. Mając powyższe na uwadze rekomendujemy DELTA-TELKOM do realizacji tego typu.

Prezes Zarządu
mgr inż. Roman Hasiński

zobacz referencje
Unimięs Sp. z o.o.

(...)Będąc pod ich stałą opieką, zarówno handlową jak i serwisową jesteśmy na bieżąco z najnowszymi rozwiązaniami teleinformatycznymi, gdyż firma poprzez cykliczne prezentacje , osobiste spotkania dba o to, aby nasza wiedza była pełna w zakresie nowych technologii.(...)
(...)Przekonaliśmy się że DELTA-TELKOM dysponuje kadrą inżynierską o wysokich kwalifikacjach. Zaplecze techniczne pozwala na realizację nawet najbardziej zaawansowanych projektów IP. Projektowane rozwiązania zawsze bezbłędnie dopasowane są do naszych potrzeb. Wybór 5 lat temu firmy DELTA-TELKOM uważamy za trafny i godny polecenia dla innych.


Gł. Informatyk
Sebastian Skrudlik

zobacz referencje
Mostostal Holding S.A.

(...) Działania DELTA-TELKOM charakteryzowała wysoka jakość, operatywność, precyzyjna organizacja i koordynacja prac projektowych i montażowych, a dostarczony sprzęt funkcjonuje bezawaryjnie mimo upływu okresów pogwarancyjnych (...)
(...) Mając na względzie dotychczasową i aktualną współprace pozwalamy sobie rekomendować firmę DELTA-TELKOM jako solidnego partnera w realizacji przedsięwzięć telekomunikacyjnych, mogącą z powodzeniem sprostać nawet najbardziej skomplikowanym przedsięwzięciom inwestycyjnym.


Z-ca Dyrektora Biura Rozwoju i Techniki
inz. Jerzy Szewczyk 

zobacz referencje
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowichach

(...)Pragniemy podkreślić fachowość firmy w wykonywaniu prac oraz dużą elastyczność.(...)
(...)Ze swojej strony pragniemy polecić powyższą firmę innym zleceniodawcom, która dzięki swej fachowości, operatywności i sumienności z pewnością jest w stanie sprostać wszelkim oczekiwaniom.


Dyrektor
mgr Jacek Krzysztoforski

zobacz referencje
Dział Łączności Politechniki Śląskiej

(...)DELTA-TELKOM wykonała wszystkie prace terminowo, rzetelnie i profesjonalnie. Biorąc pod uwagę dotychczasową i bieżącą współpracę polecamy firmę DELTA-TELKOM jako profesjonalnego partnera w branży telekomunikacyjnej.

Dyrektor Administracyjny
Politechniki Śląskiej
mgr inż. Wojciech Wydrychiewicz

zobacz referencje
Pierwszy Urząd Skarbowy w Gliwicach

(...)W czasie sprawowania opieki telekomunikacyjnej na uznanie zasługuje profesjonalna obsługa naszego Urzędu Skarbowego przez firmę DELTA-TELKOM, tj. wysoka jakość świadczonych usług, dostarczonego sprzętu, jak również realizowanie nietypowych zadań. Biorąc pod uwagę dotychczasową współpracę Urzędu Skarbowego z Firmą DELTA-TELKOM uważamy ją jako firmę profesjonalną, solidną i godną nawiązania z nią współpracy.

Naczelnik Urzędu Skarbowego
mgr Zenon Pietrzak

zobacz referencje
Auto Hit Sp. z o.o. Fiat dealer

(...)Serwis naszej centrali telefonicznej wykonywany przez pracowników DELTA-TELKOM charakteryzuje wysoka jakość, a dostarczany sprzęt funkcjonuje bezawaryjnie. wszystkie powierzone zadania są wykonywane sumiennie i terminowo. Spełniają nasze oczekiwania i znacznie poprawiły komunikację z naszymi potencjalnymi kontrahentami. Mając na względzie dotychczasową i aktualną współpracę pozwalamy sobie rekomendować firmę DELTA-TELKOM jako solidnego partnera w realizacji przedsięwzięć telekomunikacyjnych, mogącą z powodzeniem sprostać nawet najbardziej skomplikowanym przedsięwzięciem inwestycyjnym.

Prezes Zarządu
Krzysztof Strykier

zobacz referencje
Sest Luve Polska Sp. z o.o.

(...)Prace zostały wykonane sprawnie i w profesjonalny sposób. Firma DELTA-TELKOM nadal służy nam pomocą w zakresie negocjacji handlowych z operatorami telekomunikacyjnymi, proponuje najnowsze i najlepsze rozwiązania oraz gwarantuje serwis dostarczonego sprzętu.
Polecamy firmę DELTA-TELKOM jako sprawdzonego i rzetelnego partnera


Dyrektor Produkcji
Tomasz Kolenda

zobacz referencje
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu

(...)Wszystkie prace zostały wykonane w terminie, na wysokim poziomie technicznym i jakościowym. Ogromną zaletą była bardzo dobra organizacja pracy i wysoko wyspecjalizowana kadra pracowników. Pomoc serwisu oraz pełna informacja o możliwościach zakupionego przez nas systemu pozwoliła na wprowadzenie usług które pozwoliły usprawnić pracę w naszej służbie.

Zastępca Komendanta Miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej
kpt. mgr Henryk Banach

zobacz referencje
Invest Complex Sp. z o.o.

(...)pracownicy firmy DELTA-TELKOM wykazali się wyjątkową starannością wykonawstwa i sprawną organizacją pracy. W/w wymienione czynności zostały wykonane z użyciem najnowszych rozwiązań technicznych. Ponadto nadmieniam, że serwis firmy DELTA-TELKOM cały czas od momentu instalacji systemu do chwili obecnej sprawuje nad nami opiekę reagując natychmiastowo.
Polecamy DELTA-TELKOM jako sprawdzonego partnera do realizacji ww. projektów.


Prezes
mgr inż. Marek Kała

zobacz referencje
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Świętochłowicach

(...)Wykonane usługi spełniają nasze wymagania pod względem jakości. Powierzone zadania wykonywane są terminowo zgodnie z zawartą umową. Mając na uwadze dotychczasową współpracę oceniamy firmę DELTA-TELKOM jako solidnego partnera w realizacji usług telekomunikacyjnych.

p.o. Dyrektor M.Z.B.M.
inż. Ignacy Kściuk

zobacz referencje
Inter car sp. z o.o. mercedes benz

(...)Prace związane z instalacją i uruchomieniem zostały przeprowadzone bardzo profesjonalnie. Od tego czasu firma DELTA-TELKOM zabezpiecza naszą firmę od strony telekomunikacyjnej sprawnie i szybko, usuwając awarie lub zmieniając ustawienia centrali zgodnie z naszym zapotrzebowaniem. W przypadku prowadzenia rozmów z operatorami sieci telefonicznych firma DELTA-TELKOM służyła nam zawsze nieocenioną pomocą. W oparciu o wieloletnią współpracę życzymy firmom tak solidnych partnerów jak DELTA-TELKOM.

Prezes Zarządu
Robert Pakosz

zobacz referencje
Ryfama S.A.

(...)Wszystkie prace zostały wykonane terminowo, z dużą troską o ich bezbłędną i szybką realizację. Firma wykazała się dobrą organizacją pracy, dysponuje również odpowiednim zapleczem technicznym niezbędnym do realizacji tego typu przedsięwzięć, co pozwala nam polecić firmę DELTA-TELKOM do realizacji podobnych zadań.

Wiceprezes Zarządu
ds. Produkcji
inż. Józef Delowicz

zobacz referencje
Eltrans Sp. z o.o.

(...)Wykazała się wyjątkowym profesjonalizmem i rzetelnością w trakcie wszystkich wykonywanych prac.
Pracownicy DELTA-TELKOM posiadają dużą wiedze oraz doświadczenie w zakresie obsługi serwisowej i handlowej. Korzystając ze stałego serwisu DELTA-TELKOM znacznie obniżyliśmy koszty stałe związane z telekomunikacją w naszej firmie. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy i polecamy firmę DELTA-TELKOM jako sprawdzonego już Partnera firmy Siemens.


Dyrektor ds. Technicznych
Marek Misiak

zobacz referencje
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa

(...)Serwer spełnia nasze oczekiwania i dzięki doradztwu technicznemu znacznie usprawnił komunikację Uczelni. Serwis naszej centrali telefonicznej wykonywany przez pracowników firmy DELTA-TELKOM charakteryzuje wysoka jakość, a dostarczony sprzęt funkcjonuje bezawaryjnie. Wszelkie powierzone zadania są wykonywane sumiennie i terminowo. Mając na względzie dotychczasową i aktualną współpracę, pozwalamy sobie rekomendować firmę DELTA-TELKOM jako solidnego partnera w realizacji przedsięwzięć telekomunikacyjnych, mogącą z powodzeniem sprostać nawet najbardziej skomplikowanym przedsięwzięciom inwestycyjnym.(...)

Kierownik Działu
Administracyjno-Gospodarczego
Janina Tszampel

zobacz referencje
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

(...)Instalacja centrali telefonicznej w wykonaniu firmy DELTA-TELKOM Była szybka i sprawna. Całość prac - montaż oraz programowanie centrali trwało nie więcej niż 16 godzin (praca popołudniami i nocą). Dzięki temu nie zakłóciło to pracy Izby.(...)
(...)Centrala działa bez żadnych usterek. Wszelkie zmiany, związane z przeprogramowaniem centrali firma DELTA-TELKOM wykonuje niezwłocznie. Przekonaliśmy się, że firma DELTA-TELKOM jest wiarygodnym i solidnym partnerem.


Kierownik Biura
Piotr Parzoch

zobacz referencje
Społem Kielce

(...)Wszystkie prace zostały wykonane terminowo, z dużą troską o ich bezbłędną i szybką realizację. Firma wykazała się dobrą organizacją pracy, dysponuje również odpowiednim zapleczem technicznym niezbędnym do realizacji tego typu przedsięwzięć, co pozwala nam polecić Firmę DELTA-TELKOM do realizacji podobnych zadań. jesteśmy również zadowoleni z profesjonalnej obsługi posprzedażnej oraz ze szkoleń, które DELTA-TELKOM przeprowadziła z naszymi pracownikami.

Z-ca Prezesa Zarządu
ds. Technicznych i Produkcji
mgr inż. Marek Sternik

zobacz referencje
Bowim S.A.

(...)Jednocześnie oświadczamy, że dotychczasowa krótka współpraca w zakresie stałej konserwacji i utrzymania urządzeń telefonicznych przebiega terminowo i bez zakłóceń w związku  tym zdecydowaliśmy się na dalszą współpracę z firmą DELTA-TELKOM i polecamy ją jako partnera w branży telekomunikacyjnej.

Wiceprezes Zarządu
mgr inż. Jacek Rożek

zobacz referencje
Grupa EM media sp. z o.o.

(...)Współpraca z DELTA-TELKOM przez cały okres jej trwania układała się bardzo dobrze, a wszelkie działania przebiegały zgodnie z przyjętym wspólnie harmonogramem.
Pracownicy DELTA-TELKOM posiadają duże doświadczenie w zakresie montażu oraz obsługi serwisowo-handlowej.
Firmę DELTA-TELKOM możemy polecić wszystkim zainteresowanym usprawnieniem systemu komunikacji telefonicznej w firmie, gdyż współpraca z nią gwarantuje sprawne, dostosowane do specyficznych wymagań każdego klienta, wdrożenie systemu.


Prezes
Joachim Oleś

zobacz referencje
Chrysler Jeep

(...) W czasie sprawowania opieki serwisowej na uznanie zasługuje profesjonalna obsługa naszej firmy przez DELTA-TELKOM ( natychmiastowa reakcja na nasze wezwania, pomoc techniczna, negocjowanie z operatorami). (...)
(..) Dotychczasowa współpraca pozwala nam polecać firmę DELTA-TELKOM przyszłym jej klientom jako solidnego partnera handlowo-serwisowego.


Prezes Zarządu
Erwin Kempa

zobacz referencje