Podpisanie znaczącej umowy

Z przyjemnością chcielibyśmy Państwa zawiadomić o podpisaniu znaczącej umowy z jedną z największych instytucji państwowych na terytorium śląska. Umowa dotyczy obsługi serwisowej w zakresie sprzętu IT oraz infrastruktury sieciowej w łącznie jedenastu lokalizacjach na terenie województwa śląskiego.Umowa została zawarta w celu podjęcia wszelkich możliwych działań, tak aby praca w poszczególnych jednostkach przebiegała z możliwie najmniejszą ilością zakłóceń.  W jej zakresie leży opieka nad 250 stanowiskami PC  wraz  z urządzeniami peryferyjnymi.