Serwis


Obecnie obsługujemy przedsiębiorstwa i placówki o różnym profilu :  jednostki administracji państwowej, zakłady produkcyjne, firmy  prywatne.

Nasze usługi  serwisowe mogą mieć charakter doraźny, zadaniowy lub  stały:

• usługi mają charakter doraźny, jeżeli świadczone są na podstawie jednorazowego zlecenia (np. usunięcie awarii, uaktualnienie oprogramowania, zmiany konfiguracji, konsultacje , naprawy itp.)
• usługi mają charakter zadaniowy, jeżeli świadczone są na podstawie jednorazowej umowy o wykonanie konkretnego zadania w określony sposób i w określonym czasie (np. wykonanie projektu, budowa okablowania, wykonanie serwisu , przeniesienie sprzętu , demontaże itp.)
• usługi mają charakter stały, jeżeli świadczone są w sposób ciągły i są wykonywane na podstawie stosownej umowy (np. umowa o stały nadzór serwisowy systemu, której szczególnym elementem jest z reguły określony czas reakcji serwisowej).