Kontrola dostępu - KD

Kontrola dostępu
Kontrola dostępu to odpowiednio zaprojektowany system wykorzystujący urządzenia mechaniczne oraz elektroniczne , których działanie ma na celu ograniczanie dostępu do zdefiniowanych obszarów. Identyfikacja osoby przez system kontroli dostępu odbywa się w zależności od zastosowanego poniżej rozwiązania:
• zabezpieczenie niskiego stopnia bazują na kodach numerycznych lub alfa numerycznych.
• zabezpieczenia średniego stopnia bazują na kartach zbliżeniowych, z kodem kreskowym,   magnetycznych czy chipowych.
• zabezpieczenia wysokiego stopnia bazują na cechach biometrycznych tj. odcisk palca, geometria dłoni, tęczówka oka, siatkówka oka, dna.
Elementami uniemożliwiającymi przedostanie się osób na inne strefy obiektu objętego systemem kontroli dostępu mogą być drzwi z zamkiem elektronicznym , rygle, bramki, szlabany, bramy przesuwne.
Zalety systemu kontroli dostępu to możliwość monitoringu obecności osób w strefach systemu, identyfikacja elektroniczna osoby, wygoda ( jedna karta zamiast kluczy), monitoring zdarzeń oraz niewątpliwie zwiększona ochrona danych i mienia.
Rozwiązania z systemami kontroli dostępu znajdują zastosowanie w obiektach rządowych, jednostkach budżetowych, zakładach produkcyjnych i przemysłowych, bankach, budynkach biurowych, obiektach handlowych, centrach logistycznych, szpitalach czy hotelach.
Systemy kontroli dostępu to także niezwykle wygodny element, który można wykorzystywać w polityce kadrowej podczas rozliczania czasu pracy osób zatrudnionych.

W skład systemu kontroli dostępu wchodzą:
• zamki elektroniczne
• zestaw do wprowadzania i programowania kart i breloków zbliżeniowych
• czytniki biometryczne
• systemy sieciowe

 
Główne korzyści wynikające z systemu kontroli dostępu:
• zwiększenie bezpieczeństwa  dla pracowników firmy
• dostęp do wybranych stref obiektu wyłącznie dla upoważnionych osób
• archiwizacja danych dotyczących informacji na temat osób poruszających się w firmie
• wyeliminowanie nadużyć  (zmniejszanie ryzyka związanego z kradzieżą nie tylko rzeczy wartościowych, ale także informacji)
• obniżeniu kosztów dzięki redukcji personelu ochrony
• odpowiedź na pytania: kto ,gdzie i kiedy?
• możliwość tworzenia  hierarchicznego system dostępu do poszczególnych funkcji
• możliwość wprowadzenia kalendarzy i harmonogramów otwarcia przejścia (określone godziny, dni wyznaczone dla odpowiednich osób).