Systemy alarmowe - SSNiW

Systemy Alarmowe.

System alarmowy składa się z szeregu urządzeń elektronicznych służących najczęściej zabezpieczeniu danego obiektu przed włamaniem (system alarmu włamania) lub pożarem (system przeciwpożarowy). Zadaniem systemu alarmowego jest przekazanie informacji o zagrożeniu w danym miejscu (pomieszczeniu lub obiekcie) w celu podjęcia działań interwencyjnych. Istotą dobrze zaprojektowanej instalacji alarmowej jest
właściwe rozmieszczenie czujek i barier oraz skonfigurowanie ich tak, by skutecznie zabezpieczały słabe punkty obiektu i jego  otoczenia.
W celu podwyższenia bezpieczeństwa i zwiększenia efektywności wykorzystywanego systemu zabezpieczeń, systemy alarmowe integruje  się  z  monitoringiem, czyli
systemem mającym na celu  obserwowaniu obiektu i identyfikacji konkretnych zdarzeń.
 
W skład grupy  systemów alarmowych wchodzą:
• centrala alarmowa
• klawiatura alarmowa
• czujniki  ruchu  (reagujące na występowanie ruchu w "polu widzenia" urządzenia)
• czujniki magnetyczne (reagujące na zanik lub pojawienie się pola magnetycznego)
• czujniki inercyjne (reagujące na występowanie drgań/wstrząsów w miejscu/powierzchni, na    której zostały zamontowane)
• czujniki akustyczne (reagujące na zbicie szkła)
• czujniki gazowe (reagująca na podwyższone stężenia określonego rodzaju gazu, np. metanu, LPG, czadu czy gazów usypiających)
• sygnalizatory (urządzenia akustyczne lub akustyczno-optyczne sygnalizujące zadziałanie systemów alarmowego - alarm, sabotaż itp.)
• moduł GSM (urządzenie przekazujące informacje na temat systemu - alarm, załączenie/wyłączenie czuwania - za pomocą sieci komórkowej GSM)
• dialer telefoniczny (urządzenie przekazujące informacje na temat systemu - alarm, załączenie/wyłączenie czuwania - za pomocą sieci telefonii stacjonarnej)
• radiolinia (nadajnik z pilotami umożliwiającymi załączenie/wyłączenie czuwania, wyzwolenie opóźnienia na wejście do obiektu, wyzwolenia alarmu napadowego)

Główne korzyści wynikające z  systemów alarmowych :
• zminimalizowanie ryzyka włamania i napadu
• szybka reakcja na konkretne zdarzenie
• zabezpieczenie przeciwpożarowe – w przypadku zastosowania czujników dymu,
• zabezpieczenie przed nieszczelnością instalacji gazowej
• możliwość kontroli czasu włączenia i wyłączenia alarmu,
• zdalna obsługa systemu alarmowego
• łatwa obsługa urządzeń, oprogramowanie user- friendly  (panel dotykowy, kolorowy wyświetlacz graficzny, intuicyjne menu)
• możliwość instalacji systemu bezprzewodowego