VirdiBiometryczna kontrola dostępu

Przedsiębiorstwa chcąc skutecznie chronić swoje wartości intelektualne i technologiczne, zmuszone są w dzisiejszychczasach korzystać w swojej polityce bezpieczeństwa z rozwiązań służących ograniczeniu dostępu osobom nieupoważnionym oraz kontroli dostępu. Najnowsze systemy KD, są w stanie wykryć wszystkie nieupoważnione próby wejścia na teren objęty ochroną. W dużych korporacjach coraz większym uznaniem cieszy się technologia biometrycznej kontroli dostępu. Wykorzystując to rozwiązanie, na określony teren wpuszczone zostaną jedynie osoby mające stosowne uprawnienia, a służą temu specjalne bramki wychwytujące wszystkie próby wtargięcia.
Kontroli dostępu nie stosuje się jedynie w wielkich korporacjach
, ale także w mniejszych firmach w których pracuje do kilkunastu osób. Systemy znajdują wówczas zastosowanie przy zabezpieczeniu np. magazynów lub serwerowni.


Biometryczna rejestracja czasu pracy

Producent Virdi dostarcza doskonałe połączenie KD opartej na biometrii z biometryczną RCP skutecznie zapewniającą identyfikację osób. Systemy Virdi umożliwiają stosowanie różnych metod uwierzytelniania łącznie jak np. PIN i wzorzec biometryczny. RCP oparta na biometrii gwarantuje pracodawcom spokój i pewność a pracownikom większą wygodę.
Aby poznać szczegóły, prosimy o kontakt:
tel: 32 2787000
email: biuro@deltatelkom.pl